Privātuma politika

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par to, kā SIA “JEMA” (reģ.nr.50203095031, juridiskā adrese: Vagonu iela 19, Rīga, LV-1009, turpmāk – www.24A) apstrādā informāciju un personas datus vietnē https://www.24a.lv/ saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk - VDAR). 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi par vietnes www.24A.lv apmeklētājiem un klientiem neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts iesniedz www.24A personas datus (www.24A interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

 • Informācija par pārzini

Pārzinis: SIA “JEMA”, reģ.nr.50203095031, juridiskā adrese: Vagonu iela 19, Rīga, LV-1009. Kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@24a.lv, tālrunis (+371) 24888555.


 • Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana. www24A veic personas datu apstrādi atbilstoši sekojošajiem tiesiskajiem pamatiem un nolūkiem:

Nr.

Personas datu apstrādes nolūks un process

Apstrādātie personas dati

Apstrādes tiesiskais pamats 

1.

Klienta, kā reģistrēta lietotāja ērtu pasūtījumu un preču piegādes nodrošināšana

Reģistrēta lietotāja konta (profila) izveide aizpildot interneta vietnes reģistrācijas laukus vai arī autorizējoties izmantojot sociālos tīklus (Facebook).

Vārds, uzvārds,  sociālajā tīklā norādītais konta lietotāja vārds, tālrunis, papildus tālrunis, e-pasta adrese.

Klienta piekrišana

VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts

2.

Reģistrēta lietotāja konta administrēšana

Klienta piekļuves nodrošināšana reģistrēta lietotāja kontam. Klienta piekļuves nodrošināšana lietotāja kontam, gadījumam, ja aizmirsta parole. 

E-pasta adrese

www.24A tiesiskā interese

VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts

3.

Pasūtījuma veikšana, noformēšana un piegādes organizēšana

Klienta grozā ielikto preču pasūtījuma noformēšana, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu nosūtīšana.

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, piegādes adrese.

Līguma izpilde un likuma prasības

VDAR 6.panta 1.punkta “b” un “c” apakšpunkts

4.

Pārdošanas veicināšana

Informācijas nosūtīšana par www.24A īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, jaunumiem, kā arī jauniem pakalpojumiem/produktiem.

E-pasta adrese.

Klienta piekrišana

VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts

5.

Ar pasūtījumu saistīto maksājumu saņemšana

No pasūtījuma izrietošo saistību izpildes apstiprināšana.

Maksājuma informācija - konta numurs, maksātāja dati, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids.

Līguma izpilde un likuma prasību izpilde

VDAR 6.panta 1.punkta “b” un “c” apakšpunkts

6.

Naudas līdzekļu atmaksāšana

Pakalpojuma atteikuma tiesības īstenošanas gadījumā, pārmaksātās summas vai atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksa Klientam.

Maksājuma informācija - konta numurs, maksātāja dati, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids.

Likuma prasību izpilde un www.24A tiesiskā interese

VDAR 6.panta 1.punkta “c” un “f” apakšpunkts

7.

Piegādes nodrošināšana

Klienta izvēlēto preču piegādāšana uz norādīto adresi.

Piegādes adrese, vārds, uzvārds, papildu piegādes informācija

Līguma izpilde

VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts

8.

Informācijas par reģistrētu Klienta pirkumu un darbību vēsturi glabāšana

Klienta iegādāto un viņam izsūtīto preču saglabāšana un vēlmju sarakstā ievietoto preču saglabāšana.

Informācija par veiktajiem pirkumiem, precēm grozā, atzīmētie favorīti, piegādes izpildi.

www.24A tiesiskā interese

VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts

9.

Informācijas apstrāde sociālajos tīklos

Gadījumā, ja sniedzat savus kontaktinformācijas datus www.24A sociālo tīklu kontos, lai pieprasītu informāciju un uzdotu jautājumus mums.

Vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita norādītā informācija.

Klienta piekrišana 


VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts

10.

Pieteikumu, iesniegumu vai pretenziju izskatīšana

Atbilžu sagatavošana uz saņemtajām sūdzībām, iesniegumiem un pretenzijām.

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasts un/vai pasta adrese (vismaz viens no saziņas veidiem).

Klienta piekrišana un likuma prasību izpilde


VDAR 6.panta 1.punkta “a” un “c” apakšpunkts.

11.

Datu subjekta tiesību izmantošana


www.24A var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām.

Vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods.

VDAR prasību izpilde un www.24A  tiesiskā interese


VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts.

12.

Atsauksmju ievietošana mājaslapā


Ja tiek iesniegta atsauksme par www.24A, tad atsauksmes saturs un informācija par autoru var tikt publicēta mājaslapā.

Atsauksmes un iesniedzēja norādītā informācija par sevi, kas var saturēt arī vārdu un uzvārdu. 

Klienta piekrišana

VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts


 • Datu saņēmēju kategorijas

www.24A nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Informējam, ka personas dati var tikt nodoti:

 • piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz www.24A pakalpojumus, piemēram servera uzturēšanas pakalpojumus (DigitalOcean LLC.);
 • Piegādātājiem, lai nodrošinātu pasūtīto preču piegādi;
 • Valsts vai pašvaldības iestādēm, gadījumā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. • Personas datu glabāšana

Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Personas dati netiek apstrādāti un glabāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ). www.24A nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek glabāti un aizsargāti no neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. www.24A apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati saglabātu konfidenciāli un tiktu droši uzglabāti.


 • Datu subjektu tiesības

Lai Jūs, kā datu subjekts, izmantotu savas tiesības un piekļūtu saviem personas datiem, kurus www.24A apstrādā, ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “JEMA”, reģ.nr.50203095031, juridiskā adrese: Vagonu iela 19, Rīga, LV-1009 vai elektroniski parakstīts iesniegums uz e-pasta adresi: info@24a.lv. 

www.24A veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Atbilstoši VDAR Jums ir šādas tiesības attiecībā uz www.24A veikto datu apstrādi:

 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
 • atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
 • ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt noteiktus personas datus;
 • pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā.

Nosūtot jebkuru savu tiesību pieprasījumu, Jūs iesniedzat www.24A personas datus no jauna.  Šajā gadījumā personas datu apstrādes mērķis ir pieņemt lēmumu un sniegt Jums atbildi par šo pieprasījumu. Jūsu, kā datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumā norādītie personas dati un pats pieprasījums tiks saglabāts pieci gadi no atbildes sniegšanas datuma.

Ja Jūs neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā - Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050.

 • Izmaiņas privātuma politikā

www.24A ir tiesīgs mainīt šo politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē. 

Privātuma politika pēdējo reizi mainīta 2023.gada 12.maijā.