Гарантия

Garantija

Preču garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā,ja ir bojājumi,furnitūras trūkumi pie kuru rašanās vainojams ražotājs.
Garantija nav spēkā,ja mēbeles bojājumi radušies pēc nekvalitatīvas montāžas,izmantošanas,uzglabāšanas vai transportēšanas.
Preci atpakaļ pieņem tikai ar redzamu ražotāja defektu,pilnā komplektācijā un oriģinālā iepakojumā.
Preces atpakaļ atdošanas tiesības
 LR MK Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu nosaka”, ka pircējam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
  Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktu patērētājs ir fiziskā persona,kas izsaka vēlēšanos iegādāties,iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam,kurš nav saistīts ar tās  saimniecisko vai profesionālo darbību.
 Tiesiskajām attiecībām, kuras tiek nodibinātas starp pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju un tiesību subjektu, kurš izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam,kas  ir  saistīts  ar  šā  tiesību  subjekta  saimniecisko  vai  profesionālo  darbību  (piemēram,kapitālsabiedrība: SIA vai AS, individuālā darba veicējs, individuālais komersants), nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi, un tās apskatāmas Civillikuma noteikumu ietvaros”.
PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu mēbelēm, kas tiek piegādātas izjauktā veidā:
Mēbeles tiek piegādātas izjauktā veidā un oriģinālā iepakojumā.
Attiecībā uz šādām mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības,jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles  pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti. Būtiska kvalitātes zuduma dēļ šādas mēbeles ir uzskatāmas par preci, kuras pēc sava rakstura nav iespējams atdot atpakaļ un līdz ar to, uz šādām mēbelēm attiecas 2002.gada 28.maija MK noteikumu NR.207 15.3.apakšpunktā noteiktais izņēmums, kas nosaka, ka ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības.
  Tiesības 14 dienu laikā no mēbeļu piegādes dienas atteikties no mēbelēm (izmantot atteikuma tiesības), kas ir piegādātas izjauktā veidā ir izmantojamas tikai tad, ja  mēbeles nav mēģināts salikt. Tas nozīmē, ka mēbeles sastāvā esošos komponentus nav mēģināts saskrūvēt,saskavot.
 24a.lv mēbeļu i-veikalam ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt preci atpakaļ, ja  tā  ir tikusi izgatavota speciāli Klientam saskaņā ar īpašu,individuālu pasūtījumu, kura atbilstība Klienta prasībām ir tikusi apstiprināta, veicot pasūtījumu vai arī vēlāk.
Par speciālu vai individuālu pasūtījuma tiek uzskatīts:
    -virtuves mēbeles,skapji pēc individuāla pasūtījuma;
    -ražotājam īpaši pasūtītas preces ar apdari, kas nav iekļautas interneta veikala 24a.lv standarta piedāvājumā (audumi, krāsas un cita, īpaša apdare pēc speciāla pasūtījuma);
    -pasūtījums, kurā ietilpst 10 vai vairāk vienību viena artikula preču.

Mēs rūpīgi atlasām sadarbības partnerus, tāpēc esam pārliecināti par piedāvāto preču kvalitāti. Katrai precei ir divu gadu garantija (atsevišķām biroja mēbelēm garantijas termiņš ir līdz pat pieciem gadiem).